KPSS Zábřežsko

Komunitní plánování

Organizační struktura KPSS

Tisk
PDF

organizační struktura KPSS

Řídící skupina KPSS

Tisk
PDF

Postavení a definice ŘS

 1. ŘS je jedním z důležitých článků koordinace sociálních služeb na území města Zábřeh.
 2. ŘS má celkem 15 členů a je složena z vedoucích jednotlivých PS, koordinátora KPSS v Zábřehu, zástupců zadavatele, uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb. Vedoucí jednotlivých PS a koordinátor KPSS se stávají členy ŘS automaticky z titulu jejich funkce v rámci KPSS, ostatní členy jmenuje a odvolává RM. ŘS řídí vedoucí ŘS, kterého určí ze svého středu členové ŘS hlasováním.
 3. ŘS je poradním sborem města Zábřeh prostřednictvím zainteresovaných odborných komisí RM a pracovních skupin jmenovaných RM.
 4. Na jednání ŘS mohou pravidelně docházet pozvaní hosté, kteří nemají hlasovací právo.
 5. Celý článek...

Pracovní skupiny KPSS

Tisk
PDF

Postavení a definice PS

 1. PS jsou základním článkem koordinace sociálních služeb na území města Zábřeh.
 2. PS jsou vždy v dané oblasti sociálních služeb[1] složeny ze zástupců poskytovatelů sociálních služeb, bez ohledu na formu a zřizovatele, dále ze zástupců uživatelů, veřejnosti a zadavatele.
  1. Město Zábřeh poskytuje PS prostřednictvím vedoucího skupiny potřebnou součinnost, nezbytnou pro její činnost.
  2. Jednání PS se mohou účastnit pozvaní hosté, kteří nemají hlasovací právo.

Celý článek...

Co to je komunitní plánování sociálních služeb?

Tisk
PDF
Metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Jedná se o otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb. Posláním komunitního plánování je zajišťování dostupnosti sociálních služeb, zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb na základě zjištěné poptávky jejich uživatelů, a k nastavení procesů, které zajistí efektivní fungování systému a transparentní financování této oblasti, která se v posledních letech velmi dynamicky vyvíjí. Slovo komunitní dává tušit, že celé plánování sociálních služeb probíhá za účasti komunity – v případě sociálních služeb se tedy jedná zejména o zástupce uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb (tvoří triádu), ale i další veřejnosti.

Co je cílem komunitního plánování sociálních služeb?

Tisk
PDF
 • posilovat sociální soudržnost komunity
 • podporovat sociální začleňování a předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivců i skupin
MěÚ Zábřeh, Nám. Osvobození 15 (kancelář č. 132, 1. patro), Zábřeh | tel.: 583 468 120 | e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Copyright © 2011 KPSS Zábřeh. Všechna práva vyhrazena. | Created by VOGO | Powered by Joomla!