KPSS Zábřežsko

Řídící skupina KPSS

Tisk
PDF

Postavení a definice ŘS

  1. ŘS je jedním z důležitých článků koordinace sociálních služeb na území města Zábřeh.
  2. ŘS má celkem 15 členů a je složena z vedoucích jednotlivých PS, koordinátora KPSS v Zábřehu, zástupců zadavatele, uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb. Vedoucí jednotlivých PS a koordinátor KPSS se stávají členy ŘS automaticky z titulu jejich funkce v rámci KPSS, ostatní členy jmenuje a odvolává RM. ŘS řídí vedoucí ŘS, kterého určí ze svého středu členové ŘS hlasováním.
  3. ŘS je poradním sborem města Zábřeh prostřednictvím zainteresovaných odborných komisí RM a pracovních skupin jmenovaných RM.
  4. Na jednání ŘS mohou pravidelně docházet pozvaní hosté, kteří nemají hlasovací právo.
  5. ŘS KPSS:

- prosazuje zájmy PS za jednotlivé oblasti poskytování sociálních služeb na území města Zábřeh, přičemž jednotliví členové ŘS v pozicích vedoucích PS odpovídají za aktualizaci priorit v zastupovaných oblastech sociálních služeb.

- propojuje v rámci možností sociální služby ve všech jejich definovaných oblastech a koordinuje rozvoj sociálních služeb na území města Zábřeh,

- je zapojena do tvorby komunitních plánů sociálních služeb vždy na dané období, prosazuje principy komunitního plánování sociálních služeb,

- spolupracuje se zainteresovanými subjekty na implementaci komunitních plánů sociálních služeb,

- podílí se na přípravě rozpočtu města Zábřeh pro oblast sociálních služeb a to prostřednictvím odborného posouzení a zhodnocení předkládaných projektů a rozvojových projektů jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb,

- je garantem projednání a zhodnocení projektů a rozvojových projektů v oblasti sociálních služeb na území města Zábřeh,

- podílí se na tvorbě a aktualizacích „Strategického plánu rozvoje města Zábřeh“ tak, aby tento respektoval schválený komunitní plán sociálních služeb,

- podává členům PS informace pro zpracovávání projektů a rozvojových projektů v oblasti sociálních služeb ve městě Zábřeh,

- na základě informací získaných z jednotlivých PS navrhuje nová témata pro zpracování projektů v sociálních službách a nová témata pro vytváření komunitních plánů sociálních služeb v Zábřehu,

- zpracovává plán činnosti ve vazbě na implementaci schváleného aktuálního komunitního plánu sociálních služeb, přičemž jednotliví vedoucí PS odpovídají za aktualizaci priorit v zastupovaných oblastech sociálních služeb,

- odpovídá za přenos informací mezi ŘS, PS, RM, odbornými komisemi a pracovními skupinami RM a dalšími zainteresovanými institucemi a organizacemi,

- vydává usnesení, která jsou doporučujícím dokumentem pro RM navazujícím na přijatá usnesení z jednotlivých PS.

 

MěÚ Zábřeh, Nám. Osvobození 15 (kancelář č. 132, 1. patro), Zábřeh | tel.: 583 468 120 | e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Copyright © 2011 KPSS Zábřeh. Všechna práva vyhrazena. | Created by VOGO | Powered by Joomla!