KPSS Zábřežsko

Bezbariérové město Zábřeh možná realitou?

Tisk
PDF

12. června 2008 se uskutečnila první ze série schůzek, které mají vést k realizaci bezbariérových opatření v centru Zábřehu. Schůzky se zúčastnili představitelé města a odborů MÚ (místostarosta L. Sommer, Ing. arch. V. Doležal, Ing. P. Košťál, Bc. Z. Marcinková), KPSS Zábřežska (V. Škrabalová, P. Kalivodová, Mgr. J. Zika) a přizvaní odborníci na odstraňování bariér (Ing. J. Cidlík, Mgr. P. Bradáč). Byly dohodnuty kroky, které mají vést k prosazení ideje bezbariérového města a realizaci komplexních opatření na umožnění snazšího pohybu pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Prostředkem k tomu bude podání záměru „Bezbariérové město Zábřeh“ do vládního Programu mobility, z kterého lze čerpat podstatný podíl financí na tuto akci, přičemž město

se bude na financování spolupodílet. Záměr se musí zpracovat a podat tak, aby bylo možné čerpat finanční prostředky nejpozději od 1.1.2010. Další schůzka konaná 3. července už byla reakcí na schválení podání záměru do Programu mobility zastupitelstvem. Její účastníci (zástupci Odboru rozvoje města Ing. arch. V. Doležal, ing. B. Balcárková a Ing. D. Bartoň a koordinátor projektu KPSS Zábřežska Mgr. J. Zika) dohodli v hrubých obrysech plán prací na vytvoření záměru tak, aby bylo možné jej podat ještě v termínu 15.10.2008, popřípadě na jaře 2009. Pod „taktovkou“ Rady města se na jeho tvorbě budou podílet zástupci Odboru rozvoje, Odboru správy majetku města, KPSS Zábřežska a přizvaní odborníci a projektanti. Komplexní záměr „Bezbariérové město Zábřeh“ počítá s vytvořením bezbariérové trasy v centru, bezbariérovým zpřístupněním všech důležitých správních budov, úpravou chodníků, přechodů pro chodce a zastávek, případně též s nákupem bezbariérového autobusu pro MHD a s dalšími opatřeními. Pokud se vše podaří a půjde podle plánu, stane se Zábřeh konečně přívětivějším místem pro pohybující se na vozíku, tělesně postižené, seniory, děti a všechny ostatní spoluobčany.

MěÚ Zábřeh, Nám. Osvobození 15 (kancelář č. 132, 1. patro), Zábřeh | tel.: 583 468 120 | e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Copyright © 2011 KPSS Zábřeh. Všechna práva vyhrazena. | Created by VOGO | Powered by Joomla!