KPSS Zábřežsko

Projekt KPSS Zábřežska podpořen grantem z EU

Tisk
PDF

Popis projektu:

Projekt usiluje o rozvoj a zkvalitnění procesu komunitního (střednědobého) plánování sociálních služeb (KPSS) v regionu města Zábřeh. Aby byl již zavedený proces plánování soc. služeb pro město užitečný a efektivní, považujeme za velice důležité tento proces neustále rozvíjet, zkvalitňovat a vyhodnocovat. Hlavním přínosem projektu bude zpracování 2. kom. plánu rozvoje soc. služeb a nastartování jeho implementační fáze. Na realizaci aktivit se bude podílet koordinátor KPSS města Zábřeh, kterým je pověřený zaměstnanec Odboru sociálních věcí MěÚ Zábřeh a vedoucí pracovních skupin a Řídící skupiny.Stanovení cílů projektu bude dosaženo realizací jednotlivých aktivit projektu.

 

 

Název projektu: Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Zábřehu

 

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/78.00024

Finanční podpora: 1 899 493,20 Kč

Doba realizace projektu: 1. březen 2012 až 28. únor 2014

Cíle projektu

Projekt se prioritně zaměřuje na:

- vytvořit 2. kom. plán sociálních a navazujících služeb v regionu města Zábřeh na léta 2012-2015

- zajistit proces komunitního (střednědobého) plánování v Zábřehu kvalitně a v duchu principů kom. plánování rozvíjet a zkvalitňovat tento proces a koordinačně zabezpečit jeho implement. fázi, tzn. prosazovat opatření přijatá v 2. kom. plánu do praxe

- vytvořit katalog poskytovatelů soc. služeb, jeho propojení s nově vytvořeným webem KPSS Záb. (spuštěn 09/2011), a zvýšit tak informovanost o soc. službách Zábřeha

- podpořit informování a zapojování veřejnosti do procesu plánování soc. služeb

- realizace tematického semináře, konference a 4 kulatých stolů

- zorganizovat Den otevřených dveří v zařízeních poskytujícíh služby soc. péče a prevence

- zajistit vydávání Informátoru a jeho distribuci

 

Cílové skupiny

Projekt je zacílen na tyto skupiny:

- poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující služby napomáhající sociální integraci cílovým skupinám

- zadavatelé sociálních služeb

 

Účastníci/ce projektu

pracovníci/ce a subjekty v oblasti sociálních služeb a začleňování

 

Region

Olomoucký kraj

 

Průběh

V průběhu realizace projektu se budou pod vedením koordiátora KPSS scházet pracovní skupiny KPSS a Řídící skupina, které budou hlavními pilíři fungování celého procesu KPSS. PS a ŘS se budou aktivně podílet na tvorbě 2. komunitního plánu a katalogu poskytovatelů soc. služeb. S jejich pomocí bude uskutečněn tematický seminář, konference a 4 kulaté stoly. Ve spolupráci s poskytovateli soc. služeb budou organizovány Dny otevřených dveří v zařízeních poskytujícíh služby soc. péče a prevence. Bude zajištěno vydávání Informátoru a jeho distribuce občanům.

 

Výsledky

Hlavním výsledkem projektu je vytvoření 2. komunitního plánu sociálních a navazujících služeb v regionu města Zábřeh na léta 2012-2015. Dále bude vytvořen listinný katalog poskytovatelů soc. služeb, který bude k dispozici také na webu KPSS Zábřeh.

 

Mezinárodní spolupráce

není

 

Partneři

Projekt nemá partnera.

 

Realizátor projektu

Název: město Zábřeh
IČ:
003 03 640
Ulice:
Masarykovo náměstí 6
Město:
Zábřeh
PSČ:
789 01

Kontaktní osoba
: Bc. Jana Kapplová, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 583 468 120
WWW:
http://www.zabreh.cz

logo ESF

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a
státního rozpočtu ČR.

MěÚ Zábřeh, Nám. Osvobození 15 (kancelář č. 132, 1. patro), Zábřeh | tel.: 583 468 120 | e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Copyright © 2011 KPSS Zábřeh. Všechna práva vyhrazena. | Created by VOGO | Powered by Joomla!