KPSS Zábřežsko

Výzkum potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb a veřejnosti v rámci projektu „Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Zábřehu"

Tisk
PDF

Dne 01.03.2012 byl zahájen projekt Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Zábřehu. Cílem projektu je vytvoření 2. komunitního plánu města Zábřeh a Katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb. V rámci tvorby 2. komunitního plánu dojde k aktualizaci sociodemografické analýzy a k výzkumu potřeb uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb a také veřejnosti. Výzkum od dubna 2012 až do července 2012 provádí firma SocioFactor.

  • Výzkum veřejnosti: již proběhl v měsíci květnu, veřejnost byla oslovena prostřednictvím Informátoru KPSS 1/2012, kde byla uveřejněna anketa. Informátor je tiskovina, kterou během projektu vydává Řídící skupina KPSS. Za dobu trvání projektu – 2 roky, vyjde celkem 8x. Informátor je přílohou Informačního zpravodaje města Zábřeh.

  • Výzkum uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb: probíhá v měsíci červnu a červenci a provádí ho přímo zástupci SocioFactoru. Tito oslovili všechny poskytovatele sociálních služeb na území města Zábřeh a s jednotlivými poskytovateli provedou individuální strukturované rozhovory. V rámci jednotlivých zařízení sociálních služeb pak provedou i polostrukturované rozhovory s uživateli těchto zařízení – pouze vybraný vzorek uživatelů. Ostatní uživatelé sociálních služeb budou osloveni kvantitativní metodou výzkumu – dotazník distribuovaný mezi uživatele sociálních služeb ve městě.

Bc. Jana Kapplová
koordinátor KPSS
logo ESF
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a
státního rozpočtu ČR.
MěÚ Zábřeh, Nám. Osvobození 15 (kancelář č. 132, 1. patro), Zábřeh | tel.: 583 468 120 | e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Copyright © 2011 KPSS Zábřeh. Všechna práva vyhrazena. | Created by VOGO | Powered by Joomla!