KPSS Zábřežsko

2. komunitní plán sociálních a navazujících služeb v zábřehu na období 2012 – 2015

Tisk
PDF

Klíčovou aktivitou projektu „Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Zábřehu“ je vytvoření 2. komunitního plánu sociálních a navazujících služeb v Zábřehu na období 2012-2015. Díky pracovnímu úsilí všech členů pracovních skupin a Řídící skupiny KPSS byl tento dokument již vytvořen a dne 20. února 2013 schválen zastupiteli města Zábřeh jako závazný dokument pro rozvoj sociálních a navazujících služeb v Zábřehu.

Obecná část 2. komunitního plánu popisuje realizaci samotného procesu plánování sociálních služeb, a to od jeho počátků až do současnosti a dále zhodnocuje současný stav sociálních služeb na území města Zábřeh.

Hlavní část plánu pak obsahuje jednotlivá opatření pracovních skupin, která jsou základním článkem koordinace sociálních služeb na území města Zábřeh pro jednotlivé oblasti.

Každá pracovní skupina má opatření záchovná – na udržení a zkvalitnění stávajících sociálních a navazujících služeb pro danou cílovou skupinu a opatření nová – vedoucí k zajištění komplexní péče o danou cílovou skupinu. 2. komunitní plán má za pracovní skupiny celkem 28 záchovných opatření a 10 nových opatření.

Jedna kapitola 2. komunitního plánu je pak ještě určena systémovým opatřením, tj. takovým, jejichž problematika se týká dvou či více cílových skupin. Tato opatření jsou celkem tři. Schválením 2. komunitního plánu nastupuje jeho implementační fáze, kdy dochází k jeho realizaci a naplňování opatření.

2. komunitní plán sociálních a navazujících služeb v Zábřehu na období 2012-2015 je dostupný na těchto webových stránkách – záložka „dokumenty na stažení/2. komunitní plán sociálních a navazujících služeb v Zábřehu na období 2012 – 2015“, nebo v tištěné podobě k nahlédnutí na Městském úřadu Zábřeh, Odboru sociálních věcí, nám. Osvobození 15, v kanceláři koordinátora KPSS.

Jana Kapplová
koordinátor KPSS

 

logo ESF
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a
státního rozpočtu ČR.
MěÚ Zábřeh, Nám. Osvobození 15 (kancelář č. 132, 1. patro), Zábřeh | tel.: 583 468 120 | e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Copyright © 2011 KPSS Zábřeh. Všechna práva vyhrazena. | Created by VOGO | Powered by Joomla!