KPSS Zábřežsko

Konference „Představení 2. komunitního plánu sociálních a navazujících služeb v Zábřehu na období 2012 – 2015“

Tisk
PDF

V rámci projektu „Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Zábřehu“ se dne 28. května 2013 v Katolickém domě uskutečnila konference pod názvem „Představení 2. komunitního plánu sociálních a navazujících služeb v Zábřehu na období 2012 – 2015“. Této konference se zúčastnili hosté z Ministerstva práce a sociálních věcí, z Krajského úřadu Olomouckého kraje, z Městského úřadu Zábřeh, dále zástupci poskytovatelů sociálních a navazujících služeb, kteří působí v regionu města Zábřeh a odborná i laická veřejnost.

Po úvodním slovu pana starosty RNDr. Mgr. Františka Johna, Ph.D. vystoupila se svým příspěvkem vedoucí Řídící skupiny KPSS PaedDr. Božena Sojáková a poté vedoucí jednotlivých pracovních skupin. Za I. PS Senioři Bc. Petra Grycová, za II. PS Lidé s postižením Bc. Veronika Kylarová, za III. PS Děti, mládež a rodina Růžena Vinklerová a za IV. PS Osoby v krizi Bc. Pavlína Rohová. Vedoucí pracovních skupin účastníkům konference jmenovitě představili členy pracovních skupin, dále jednotlivá opatření 2. komunitního plánu a v neposlední řadě i jednotlivé cíle a vize pracovních skupin.

Dále pak následovaly příspěvky hostů z Krajského úřadu Olomouckého kraje a z Ministerstva práce a sociálních věcí. Zástupkyně z Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru sociálních věcí Mgr. Zuzana Hrobařová a Bc. Hana Bodnarová seznámily účastníky konference se střednědobým plánováním sociálních služeb v Olomouckém kraji a Benchmarkingem poskytovatelů sociálních služeb. Ing. Mgr. Alena Waageová a PhDr. Radek Suda z Ministerstva práce a sociálních věcí informovali účastníky konference o problematice financování sociálních služeb. Pro rok 2013 je na sociální služby vyčleněno 6,053 mld. Kč, v roce 2012 to bylo 6,4 mld. Kč. Financování služeb je vícezdrojové, dotace kryje cca 21% nákladů. V roce 2013 bylo poskytovatelům odesláno 4,145 mld. Kč, a to v rámci 1. kola dotačního řízení. Pro další dofinancování v roce 2013 je předpoklad 0,5 mld. Kč. Na MPSV jsou evidovány požadavky od 2237 služeb v celkové výši 1,632 mld. Kč. Po úpravě (stanovení optima) = 1,084 mld. Kč, je předpokládaný termín schválení 2. kola dofinancování červenec roku 2013.

Odpolední blok pak se svým příspěvkem zahájili hosté z Městského úřadu Zábřeh, Odboru rozvoje a územního plánování Ing. Kateřina Krejčí a Ing. Dalibor Bartoň. Jejich příspěvek se týkal projektu, který realizuje město Zábřeh pod názvem „Vybrané služby sociální prevence v Olomouckém kraji“. Tento projekt je realizovaný Olomouckým krajem z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Město Zábřeh je do projektu zapojeno jako dodavatel sociálních služeb v Azylovém domě pro muže a ženy a v Azylovém domě pro matky s dětmi Zábřeh.

V závěru konference vystoupili se svými příspěvky zástupci poskytovatelů sociálních a navazujících služeb, kteří v regionu města Zábřeh své služby poskytují, a to Bc. Gabriela Daříčková za „Městská sociální zařízení“ města Zábřeh, Bc. Zdena Marcinková za Klub důchodců města Zábřeh, Ing. Pavel Špička za Internu Zábřeh, s.r.o., Bc. Jiří Karger za Charitu Zábřeh, PaedDr. Božena Sojáková za AREÁL PIVOŇKA, o.p.s., Soňa Kolářová, DiS. za Fond ohrožených dětí – pobočka Zábřeh, Bc. Andrea Klečková za občanské sdružení Dětský svět Zábřeh, Jakub Lívanský, DiS. za Sdružení Podané ruce, o.s. – Terénní program Šumpersko, Mgr. Lucie Novotná za Sdružení Podané ruce, o.s. – NITKA Zábřeh, Bc. Lenka Davidová, DiS. za RES-SEF, o.s. – INTEGRA, Ludmila Pohanková, DiS. za občanské sdružení ABATOP a pan František Sutorý za Poradnu pro rodinu Šumperk.

Vybrané prezentace přednášejících (soubory ve formátu ppt):

2. komunitní plán90.00 KB

2. pracovní skupina253.50 KB

Střednědobé plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji391.50 KB

Financování sociálních služeb Zábřeh264.5 KB

Změny v systému financování sociálních služeb role veřejné správy a sociální práce285 KB

Vybrané služby sociální prevence v Olomouckém kraji681.5 KB

Fond ohrožených dětí499 KB

Terénní programy Šumperska915.5 KB

Nitka Zábřeh178 KB

Poradna Pro Rodinu Šumperk396 KB

Fotografie z akce si můžete prohlédnout v naší Fotogalerii.

Jana Kapplová
koordinátor KPSS

 

logo ESF
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a
státního rozpočtu ČR.
MěÚ Zábřeh, Nám. Osvobození 15 (kancelář č. 132, 1. patro), Zábřeh | tel.: 583 468 120 | e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Copyright © 2011 KPSS Zábřeh. Všechna práva vyhrazena. | Created by VOGO | Powered by Joomla!